deusto

Esclavas SC-Fatima to ośrodek edukacyjny należący do „FUNDACION EDUCATIVA ACI” utworzony 20 grudnia 2012 r. We wrześniu 2013 r. wszystkie szkoły z Hiszpanii stały się jego częścią.

W Bilbao Fundacja ma dwie szkoły: Fatima i Tíboli. W roku 2017/18 do szkół tych łącznie uczęszczało 803 uczniów i pracowało 52 nauczycieli. Są to chrześcijańskie szkoły dotowane, które oferują kompleksową edukację uczniom w wieku od 2 do 18 lat. Na każdym poziomie edukacyjnym są po dwa oddziały. Szkoły oferują edukację trójjęzyczną w języku baskijskim, angielskim i hiszpańskim. Głównym podmiotem działań nauczycieli jest uczeń, któremu towarzyszą w jego dojrzewaniu i zdobywaniu wiedzy.

Nasza kadra zarządzająca korzysta z europejskiego modelu zarządzania jakością EFQM, po uzyskaniu certyfikacji Silver Q w 2.

Jesteśmy szkołą innowacji, której priorytetem jest towarzyszenie każdemu uczniowi w jego osobistym dojrzewaniu, edukacyjnym i duchowym.

Jesteśmy szkołą innowacji, której priorytetem jest towarzyszenie uczniom w ich osobistym dojrzewaniu, edukacyjnym i duchowym, tak aby mogli stać się ludźmi wpływającymi na wzrost jakości społeczeństwa oraz by byli w stanie komunikować się w różnych środowiskach i dostosowywać się do czekających ich zmian.

Mamy zespół kreatywnych ludzi, zdolnych do dostosowania się do zmian, zaangażowanych we wspólne zarządzanie szkołą. Obecnie, wierni naszemu duchowi innowacji, pracujemy nad projektami z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i języka baskijskiego.
Mamy doświadczenie w metodologii angielskiego CIM, którą wykorzystujemy z dużym powodzeniem w realizacji różnych treści i obszarów, takich jak nauki ścisłe, sztuka, matematyka, czy historia.