deusto

Uniwersytet Deusto został założony w 1886 roku. Jego wieloletnią tradycją jest działanie na rzecz odpowiedzialności społecznej mającej na celu generowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz pozytywny wkład w budowę sprawiedliwego, zintegrowanego i humanitarnego społeczeństwa.

Doskonałość akademicka Universytetu Deusto znajduje odzwierciedlenie w jego zaangażowaniu w innowacyjne metody uczenia się.

LearningLab to grupa badawcza na Wydziale Inżynierii, która koordynuje projekt COMPUS. Grupa ta pracuje nad poprawą jakości uczenia się i nauczania STEM* w warunkach formalnych, pozaformalnych i nieformalnych. Uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych w celu zaangażowania i zwiększenia zainteresowania młodych ludzi obszarami związanymi ze STEM poprzez innowacyjne metody i narzędzia.
*STEM = Science, Technology, Engineering, Maths