deusto

Hezkuntza nazionalean funtzionatzen duen ikastetxe pribatua gara. Baditugu 716 ikasle (adineko 6-15), 44 irakasle eta 1616 enplegatu administratibo.
Langileak ordaintzen dituzte. Lan egiten dugu ikasle gazteekin eta askotariko ezagutza kulturaletatik etorriz aurre-nerabeekin. Gure irakasleak eta kolaboratuz hezkuntza-langileek dute alor ugarietako nazioarteko proiektu nazionalen (aplikatu zientziak barne) esperientzia.