OEIiZK

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Ośrodek powstał w 1991 roku i od początku istnienia uczestniczył we wszystkich ważnych programach i przedsięwzięciach o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim, które miały znaczenie dla rozwoju edukacji informatycznej i szkolnych zastosowań technologii informacyjnej. W czasie ponad 25-letniej działalności zespół nauczycieli konsultantów przeprowadził wiele tysięcy szkoleń komputerowych, ponad tysiąc seminariów, warsztatów i konferencji.

Nasza kadra pedagogiczna składa się z dwudziestu pięciu wysoko wykwalifikowanych nauczycieli-konsultantów, dla których informatyka i technologia informacyjna w szkole są przedmiotem działalności zawodowej. Nauczyciele – konsultanci stworzyli polskie wersje programów: Logomocja (polska wersja Imagine Logo), Algo-Pascal dla Windows, Modellus 2.5 PL, Coach 6, Dataloging Insight.

Opracowujemy i wdrażamy nowe: metody nauczania, programy doskonalenia, sprzęt dydaktyczny, publikacje metodologiczne, narzędzia informatyczne i TIK (ICT) wykorzystywane w nauczaniu i uczeniu się.

Głównym obszarem naszych działań jest prowadzenie szkoleń. Uczestnikami naszych szkoleń są: dyrektorzy, doradcy metodyczni, bibliotekarze, nauczyciele informatyki, technologii informacyjnej i innych przedmiotów w różnych typach szkół. Każdego roku szkolimy około 5000 osób.